35 thế liên quyên - 35 thế võ

Ngày đăng: 03-02-2021 09:36:55

 35 thế liên quyên - 35 thế võ

Võ đặc công – 35 thế liên quyền

35 thế liên quyên - 35 thế võ

Võ đặc công – 35 thế liên quyền

35 thế liên quyên - 35 thế võ

Võ đặc công – 35 thế liên quyền

35 thế liên quyên - 35 thế võ

Võ đặc công – 35 thế liên quyền

35 thế liên quyên - 35 thế võ, Võ đặc công – 35 thế liên quyền,đạc công việt nam, võ thuật đặc công, thập bộ long quyền

16 liên hoàn tấn

TƯ THẾ CHUẨN BỊ

          Đang ở tư thế đứng nghiêm, khép mũi hai bàn chân lại, đồng thời đưa thẳng hai tay về phía trước, lòng bàn tay úp, các ngón tay khép kín sát nhau. Rồi cuộn vòng 360º từ trên xuống, từ ngoài vào trong về gần vị trí cũ trước ngực, bàn tay nắm ngửa, rút từ ngoài vào trong về thủ ở sườn, người thẳng tự nhiên, bụng hóp, ngực nở, mắt nhìn thẳng.

 1. TỰ NHIÊN TẤN

          Chân trái làm trụ, bước chân phải sang ngang, hai bàn chân song song cách nhau khoảng 45cm. Đồng thời tay phải đưa thẳng xuống thủ trước tầm hạ bộ, mu bàn tay hướng ra ngoài. Bàn tay trái nắm khuỷu tay phải, ngón cái ở trong, bốn ngón con ở ngoài. Người thẳng tự nhiên, mắt nhìn thẳng.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 1

 

 1. TRUNG BÌNH TẤN

          Dùng sức bật của hai chân tung người lên, khi hai chân tiếp xúc mặt đất thì hai bàn chân cách nhau khoảng 60cm, gần song song với nhau. Đầu gối gập vuông góc. Mông hạ thấp tầm đầu gối. Trọng lượng dồn đều trên hai chân, hai bàn tay nắm úp đưa chéo thẳng ra phía trước. Rồi giật xoáy về thủ ở hai bên sườn, nắm tay ngửa, mắt nhìn thẳng.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 2

 

 1. ĐINH TẤN

          Chân trái làm trụ. Bước chân phải lên trước các chân trái khoảng 100cm, gối gập vuông góc, chân trái thẳng tự nhiên 2/3 trọng lượng dồn lên chân phải. Tay trái bàn tay mở cong tự nhiên. Cánh tay hướng ra ngoài, thủ ngang tầm nách phải cách nách phải khoảng 10cm.Tay phải đấm xoáy về trước ngang tầm vai nắm tay úp. Cánh tay thẳng tự nhiên. Mắt nhìn thẳng.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 3

 

 1. TRẢO MÃ TẤN

          Dùng mũi chân phải quay gót chân 60º ngược chiều kim đồng hồ, đồng thời người quay theo một góc 90º. Dùng chân phải làm trụ, rút chân trái về cách chân phải 30cm, mũi chân chạm đất gót chân kiễng, hai chân trùng tự nhiên 3/4 trọng lượng dồn trên chân phải, hai tay quay trước ngực một vòng. Tay phải nắm thủ ở ngang đuôi mắt phải cách 10cm, tay trái nắm thủ ở tầm hạ bộ cách 15cm, mắt nhìn qua vai trái.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 4

 

 1. BẠI MÃ TẤN

          Chân phải làm trụ co chân trái đá thốc chếch hướng trước 45º rồi đặt ngang sang trái hai bàn chân cách nhau 110cm, chân trái gập vuông góc, chân phải thẳng tự nhiên. 2/3 trọng lượng dồn trên chân trái. Hai tay đưa cắt chéo về thủ ngón trỏ và ngón giữa thẳng, ba ngón còn lại quặp. Bàn tay phải ở đầu gối phải, mu bàn tay hướng về trước, hai ngón tay trái sát đuôi mắt trái. Mắt nhìn qua vai phải.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 5

 

 1. LƯỠNG TẤN

          Chuyển người sang phải. Dùng chân phải làm trụ rút chân trái về cách chân phải 60cm, gối chân phải gập vuông góc, chân trái trùng tự nhiên. Tay phải dựng thủ trước ngực phải, cánh tay trên gần vuông góc. Năm ngón tay chụm, cổ tay gập ngang tầm mắt, ngón tay hướng về trước, khuỷu tay trái vuông góc. Cánh tay dưới đưa ngang qua ngực cổ tay gập dưới khuỷu tay phải, các ngón tay chụm hướng xuống đất, mắt nhìn qua vai phải.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 6

 

 1. PHÒNG THỦ 1

           Chân phải làm trụ, rút chân trái về, mũi chân chạm đất, gót chân kiễng, hai bàn chân cách nhau khoảng 30cm, hai chân chùng tự nhiên, 3/4 trọng lượng dồn trên chân phải. Tay trái nắm ngửa, rút về thủ ở sườn trái. Tay phải bàn tay mở cong tự nhiên, cánh tay dựng đứng thủ trước ngang tầm sườn trái, cách sườn 25cm, mắt nhìn qua vai trái.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 7

 

 1. PHÒNG THỦ 2

Đặt bàn chân trái làm trụ. Bước chân phải lên ngang bàn chân trái, hai bàn chân cách nhau khoảng 30cm, hai chân thẳng tự nhiên, hai bàn chân gần song song với nhau, trọng lượng dồn đều trên hai chân, hai bàn tay nắm nghiêng. Khuỷu tay phải vuông góc, cách sườn phải 10cm, nắm tay hướng về trước. Tay trái tay ngang túi ngực phải. Người nghiêng tiết diện nhỏ hướng về hướng tấn công. Mắt nhìn qua vai phải.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 8

 

 1. MAI HUÊ TẤN

Dùng hai mũi bàn chân làm trụ, xoay người 180º ngược chiều kim đồng hồ. Mũi chân phải chạm đất gót chân kiễng, đầu gối chân phải dính sát kheo chân trái, gối chân phải gấp khoảng 100º. Mông hạ thấp, bàn tay trái mở cong tự nhiên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, thủ cách mang tai phải 5cm tay phải bàn tay ngửa chuyển thành sấp chặt thẳng ra ngoài ngang tầm vai bằng cạnh bàn tay khuỷu tay cong tạo thành góc 150º. Mắt nhìn qua vai phải.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 9

 

 1. LONG HỔ TẤN

Chân trái làm trụ, co chân phải đá ngang, cạnh bàn chân hướng về trước ngang tầm mắt. Đặt chân phải xuống cách chân trái 100cm, gối gập vuông góc, chân trái thăng tự nhiên. 2/3 trọng lượng dồn lên chân phải. Tay phải cánh tay dựng trước ngực phải, bàn tay nắm, lòng bàn tay hướng vào mặt. Bàn tay trái mở cong tự nhiên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, thủ ngoài và dưới cánh tay phải ngang tầm nách phải. Mắt nhìn qua vai phải.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 10

 

 1. TỌA TẤN

Dùng chân phải làm trụ, rút chân trái về hai bàn chân cách nhau 40cm,người hạ thấp, mông phải ngồi trên gót chân phải, ức bàn chân phải chạm đất. Bàn chân trái và cẳng chân dưới tiếp xúc mặt đất, gối trái vuông góc. Đồng thời, tay phải khuỷu đánh lên trên tầm vai, nắm tay thấp thủ ngang đuôi lông mày phải. Bàn tay trái mở úp thủ song song với mặt đất cách trên gối trái 10cm, mắt nhìn qua vai trái.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 11

 

 1. HỔ PHỤC TẤN

Đầu gối trái nhổm lên khỏi mặt đất chuyển người sang trái. Ức chân trái chạm đất, gót chân kiễng, gối gập cách mặt đất 15cm. Mông trái ngồi lên gót chân trái. Bàn chân phải chạm đất, đầu gối vuông góc, cẳng chân dưới dựng. Đồng thời bàn tay phải nắm ngửa thủ ở sườn phải. Bàn tay trái mở cạnh tay dựng đứng thủ trước ngực phải cách ngực phải 20cm. Mắt nhìn sang phải.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 12

 

 1. HẠC LẬP TẤN

Chân trái làm trụ, rút chân phải về sau một góc 180º thuận chiều kim đồng hồ. Cách chân trái 35cm, đồng thời người đứng lên, chân phải thẳng tự nhiên, làm trụ. Co chân trái lên đùi vuông góc với thân người, mũi chân chúc cách gối phải 5cm. Người hơi nghiêng bên trái, hai cổ tay gập các ngón tay chụm. Tay trái đưa ra trước khuỷu tay gập tạo thành một góc 150º hơi chúc xuống, bàn tay ngang tầm vai. Đồng thời tay phải đưa ra sau, góc độ như tay trái nhưng cánh tay dốc ngược lên, bàn tay ngang tầm mang tai. Mắt nhìn qua vai trái.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 13

 

 1. SƯ TỬ TẤN

Nhảy đệm chân trái xuống trước, chân phải bước lên trước chân trái thành thế Đinh tấn, đấm tay phải. Xong chuyển người về sau, rút chân phải về sau10cm thành Lưỡng tấn. Đồng thời bàn tay trái vẫn nắm, khuỷu tay gập 90º cẳng tay dưới chếch 75º so với thân người. Nắm tay ngang tầm ngực. Cẳng tay trái đưa qua ngực bàn tay nắm sấp ngang tầm và thẳng hướng tay nắm phải cách tay phải 10cm. Mắt nhìn qua vai phải.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 14

 

 1. SONG LONG TẤN

          Dùng chân trái làm trụ, rút chân phải về sau, cách chân trái 100cm thẳng tự nhiên. Chân trái gập vuông góc, hai bàn tay mở cong tự nhiên đưa từ ngực xuống chéo nhau thành hình chữ X, tay phải phía ngoài tay trái, hai cổ tay sát nhau, ngang tầm hạ bộ, phía trước đầu gối trái. Mắt nhìn thẳng.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 15

 

 1. TÔN HÀNH TẤN

          Dùng chân trái làm trụ, chân phải co lên, đùi vuông góc với thân người. Cạnh bàn chân phải hướng xuống đất cách gối trái 5cm. Tay phải nắm ngửa thủ ở sườn. Bàn tay trái mở cong tự nhiên, cánh tay thủ dựng ở trước túi ngực phải, cách khoảng 30cm. Người hơi cúi về trước. Mắt nhìn thẳng.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 16

 

          THÔI TẬP

          Chân trái làm trụ, tay phải nắm sấp đấm xoáy về trước, ngang tầm mặt. Chân phải đá gót về sau. Rồi chân phải đặt xuống cạnh bàn chân trái. Tay trái đưa ra cùng tay phải cuộn một vòng từ ngoài vào trong, từ sấp thành ngửa rồi hai bàn tay nắm lại, giật về thủ ở hai bên sườn. Bụng hóp, ngực nở. Mắt nhìn thẳng, người thẳng tự nhiên.

          NGHỈ

Dùng chân trái làm trụ, bước chân phải sang ngang, cách bàn chân trái khoảng 40cm, người thẳng tự nhiên, hai tay đưa ra sau lưng, tay phải nắm, bàn tay trái mở, nắm cổ tay phải. Mắt nhìn thẳng, hít thở điều hòa.

Kết thúc động tác nghi đồng thời kết thúc nội dung 16 thế tấn

thưa các bạn nội dung chia sẻ của ngọc đạt đến đây là kết thúc

buổi sau ngọc đạt sẽ chia sẻ đến các bạn  16 võ thẻ duc

ngọc đạt cảm ơn các bạn.đã bớt chút thời gian để xem video  cảm ơn cac bạn

hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau

               

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0968332025