Các Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

Ngày đăng: 12-06-2020 21:13:56

Các Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

10 Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

 

 

 

Vì Nhân Dân Quên Mình

Tác giả: Doãn Quang Khải    

 

Vì nhân dân quên mình vì nhân dân hy sinh

Anh em ơi vì nhân dân quên mình

Đoàn vệ quốc chúng ta ở nhân dân mà ra

Được dân mến được dân tin muôn phần.

 

Thề vì dân suốt đời thề tranh đấu không ngừng

Vì đất nước thân yêu mà hy sinh

Thề diệt hết đế quốc kia giành tự do hoà bình

Đoàn vệ quốc quên mình vì nhân dân.

 

Thề noi gương bác hồ vì nhân dân gian lao

Trong bao năm người tranh đấu không ngừng

Người chỉ biết có dân ngày ngày lo

Sao cho toàn dân ấm toàn dân no được học hành

Người chỉ vui khi nào toàn dân hết đau thương

Người tranh đấu đem tương lai về cho dân

Đoàn vệ quốc chúng ta là con yêu của người

Thề noi gương suốt đời vì nhân dân.

Các Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

10 Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

Các Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

10 Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

 

Các Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

10 Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

 

Các Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

10 Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

 

Các Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

10 Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

 

Các Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

10 Bài Hát Quy Định Của Quân Đội

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0968332025