Guitar Xin Còn Gọi Tên Nhau - Ngocdat.guitar

Ngày đăng: 12-02-2020 17:13:24

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Solo

Guitar Xin Còn Gọi Tên Nhau - Ngocdat,guitar Xem Video Tại Đây

LỜI BÀI HÁT XIN CÒN GỌI TÊN NHAU

 
Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
Còn ai giữa mênh mông đời mình
Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ...
Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Bàn tay nào đưa em trong lần vui
Bằng những tiếng chim non thì thầm
Cho ngày tháng ưu phiền em quên...
Tình trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi
Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
Còn gì trên đôi tay
Nên thầm…

Biển Cạn Guitar – Ngocdat.guitar Xem Video Tại Đây

Sương Lạnh Chiều Đông Guitar - Ngocdat.guitar Xem Video Tại Đây

Guitar Xin Còn Gọi Tên Nhau - Ngocdat.guitar

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Solo

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Cover

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Đệm Hát Ảnh 1

Guitar Xin Còn Gọi Tên Nhau - Ngocdat.guitar

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Solo

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Cover

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Đệm Hát Ảnh 2

Guitar Xin Còn Gọi Tên Nhau - Ngocdat.guitar

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Solo

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Cover

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Đệm Hát Ảnh 3

Guitar Xin Còn Gọi Tên Nhau - Ngocdat.guitar

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Solo

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Cover

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Đệm Hát Ảnh 4

Guitar Xin Còn Gọi Tên Nhau - Ngocdat.guitar

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Solo

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Cover

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Đệm Hát Ảnh 5

Guitar Xin Còn Gọi Tên Nhau - Ngocdat.guitar

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Solo

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Cover

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Đệm Hát Ảnh 6

Guitar Xin Còn Gọi Tên Nhau - Ngocdat.guitar

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Solo

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Cover

Xin Còn Gọi Tên Nhau Guitar Đệm Hát Ảnh 7

Guitar Xin Còn Gọi Tên Nhau - Ngocdat,guitar Xem Video Tại Đây

https://youtu.be/LppIuMiBjfE

Biển Cạn Guitar – Ngocdat.guitar Xem Video Tại Đây

https://youtu.be/sNtoR1zAUo0

Sương Lạnh Chiều Đông Guitar - Ngocdat.guitar Xem Video Tại Đây

https://youtu.be/8K0QiAtBKKI

Kênh Ngocdat.guitar Xem Kênh Tại Đây

https://www.youtube.com/channel/UCsusH5sCBs4ooQmrVDpcuGw?view_as=subscriber

 

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0968332025