Hợp Âm Khách Đến Chơi Nhà - Ngocdat.guitar

Ngày đăng: 01-08-2019 17:56:10

Nhạc Đám Cưới Hay Nhất - Ngocdat.guitar

Hợp Âm Khách Đến Chơi Nhà - Ngocdat.guitar

Nhạc Đám Cưới Hay Nhất - Ngocdat.guitar

 

 

Khách đến chơi nhà Hợp Âm Khách Đến Chơi Nhà - Ngocdat.guitar

Sáng tác: nhạc Lê Minh, thơ Đỗ Việt Dũng   Nhạc Dân ca

 

 

 

Khách [G] đến chơi nhà

Rằng mấy [Bm] khi khách [D] đến chơi [G] nhà

Hát lời rót [C] xuống chén trà mời [G] nhau

Hát lời rót [C] xuống chén trà mời [G] nhau

Để [Bm] anh xơi một miếng [Em] trầu

Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió [D] bay.

 

Giá [G] em đừng hát hay, giá em đừng nền [Bm] nã

Đừng áo tứ [C] thân đừng khăn mỏ [G] quạ

Đừng hát [Am] câu người ơi người [D] ở đừng về.

 

Trót [G] thương ánh mắt ngập [Em] ngừng

Để người [Am] dưng nhớ người dưng thế [C] này

Giá miếng trầu đừng [Am] cay, giá chén trà đừng [G] chát

Giá người ngoan đừng [Em] hát

Thì rỗi [Am] hơi ai lại phải [G] lòng để bây giờ

Ra [D] ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà [G] trông.

 

Khách [G] đến chơi nhà rằng khách [G] đến chơi nhà

Tính tang [C] tang tính tình [D] tình tang tình tính tang tình [G] tang

Tính tang [C] tang tính tình [D] tình tang tình tính tang tang [G] tình.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0968332025