HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC BƠI NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Ngày đăng: 02-02-2020 15:46:31

CÁCH ĐỂ NỔI NGƯỜI TRÊN MẶT NƯỚC VÀ BIẾT BƠI NHANH NHẤT

KỸ THUẬT ĐẠP NƯỚC VÀ NỔI NGƯỜI

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BƠI ẾCH CHI TIẾT

HỌC BƠI ẾCH NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGIỆP

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BƠI SẢI CHUYÊN NGIỆP DỄ HIỂU

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT KỸ THUẬT BƠI NGỬA NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN SÂU

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC BƠI NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CÁCH ĐỂ NỔI NGƯỜI TRÊN MẶT NƯỚC VÀ BIẾT BƠI NHANH NHẤT

HƯỚNG DẪN HỌC BƠI NHANH NHẤT

HỌC BƠI ẾCH CƠ BẢN

 

  1. KỸ THUẬT BƠI ẾCH.
  2. Tư thế chuẩn bị: thân người nằm sấp thành một đường thẳng chếch so với mặt nước một góc 10-15 độ đầu hơi cúi ngực hơi ưỡn, bụng hơi hóp, hai tay khép lại đưa về trước, lòng bàn tay úp, các ngón tay khép tự nhiên.
  3. Động tác tiến.
  4. Động tác tay: Gồm 3 cử động:

- Tách tay tỳ nước: Từ tư thế chuẩn bị mở hai bàn tay sang hai bên và hơi chúc xuống dưới, xoay lòng bàn tay sang hai bên về sau, tạo thành một góc 30-40 độ.

- Quạt nước: Là động tác tiếp theo sau khi tì nước, dùng lực của bả vai, cánh tay quạt mạnh về phía sau hơi chếch sang hai bên, khi quạt đến ngang vai thì góc khửu tay và mặt nước 30-40 độ.

- Thu và duỗi tay: Sau khi quạt nước khửu tay và bàn tay khép mạnh vào phía ngực. Nhanh chóng duỗi thẳng về phía trước thành tư thế ban đầu, quá trình duỗi tay, lòng bàn tay từ tư thế đối diện nhau dần dần xoay úp xuống.

  1. Động tác chân: Gồm 3 cử động

- Co chân: Từ tư thế chuẩn bị, từ từ co chân lên ( chân thả lỏng ) gót chân đưa về phía mông, hai gối mở rộng bằng vai, góc giữa thân người và đùi khoảng 100 độ, đùi và cẳng chân từ 40-55 độ, hai gót chân cách nhau từ 20-25 cm

- Xoay bàn chân: là động tác chuyển tiếp giữa co chân và đạp nước. Khi kết thúc động tác đạp nước thì đầu gối khép vào trong và bẻ chân sang hai bên, mũi bàn chân xoay ra ngoài

- Đạp nước: chân đạp mạnh về phía sau hơi chếch sang hai bên sau đó khép nhanh chân lại và duỗi thẳng tạo sức lướt.

  1. Động tác thở phối hợp.

- Thở: khi thu và duỗi tay thì cúi đầu thở ra trong nước bằng mũi, miệng, khi quạt nước thì nín thở, khi tì nước thì ngẩng đầu hít vào

- Phối hợp: là động tác phối hợp của các cử động tay, chân và thở thành một chu kỳ, động tác tính từ tư thế chuẩn bị ban đầu thứ tự phối hợp.

+ Khi tách tay tì nước thì ngẩng đầu hít vào.

+ Khi quạt nước gần kết thúc chân thả lỏng và từ từ co lại

+ Khi thu tay thì kết thúc co chân

   Khi duỗi tay thẳng thì đạp chân đồng thời thở ra.

* Chú ý:

- Tay không được quạt quá rộng.

- Chân đạp mạnh nhanh chóng khép lại để tạo sức lướt.

- Quá trình bơi phải mở mắt để xác định phương hướng.

 

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC BƠI NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CÁCH ĐỂ NỔI NGƯỜI TRÊN MẶT NƯỚC VÀ BIẾT BƠI NHANH NHẤT

HƯỚNG DẪN HỌC BƠI NHANH NHẤT

HỌC BƠI ẾCH CƠ BẢN

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC BƠI NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CÁCH ĐỂ NỔI NGƯỜI TRÊN MẶT NƯỚC VÀ BIẾT BƠI NHANH NHẤT

HƯỚNG DẪN HỌC BƠI NHANH NHẤT

HỌC BƠI ẾCH CƠ BẢN ẢNH 3

 

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC BƠI NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CÁCH ĐỂ NỔI NGƯỜI TRÊN MẶT NƯỚC VÀ BIẾT BƠI NHANH NHẤT

HƯỚNG DẪN HỌC BƠI NHANH NHẤT

HỌC BƠI ẾCH CƠ BẢN ẢNH 4

 

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC BƠI NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CÁCH ĐỂ NỔI NGƯỜI TRÊN MẶT NƯỚC VÀ BIẾT BƠI NHANH NHẤT

HƯỚNG DẪN HỌC BƠI NHANH NHẤT

HỌC BƠI ẾCH CƠ BẢN ẢNH 6

 

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC BƠI NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CÁCH ĐỂ NỔI NGƯỜI TRÊN MẶT NƯỚC VÀ BIẾT BƠI NHANH NHẤT

HƯỚNG DẪN HỌC BƠI NHANH NHẤT

HỌC BƠI ẾCH CƠ BẢN ẢNH 7

 

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC BƠI NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CÁCH ĐỂ NỔI NGƯỜI TRÊN MẶT NƯỚC VÀ BIẾT BƠI NHANH NHẤT

HƯỚNG DẪN HỌC BƠI NHANH NHẤT

HỌC BƠI ẾCH CƠ BẢN ẢNH 8

 

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC BƠI NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CÁCH ĐỂ NỔI NGƯỜI TRÊN MẶT NƯỚC VÀ BIẾT BƠI NHANH NHẤT

HƯỚNG DẪN HỌC BƠI NHANH NHẤT

HỌC BƠI ẾCH CƠ BẢN ẢNH 9

 

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC BƠI NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CÁCH ĐỂ NỔI NGƯỜI TRÊN MẶT NƯỚC VÀ BIẾT BƠI NHANH NHẤT

HƯỚNG DẪN HỌC BƠI NHANH NHẤT

HỌC BƠI ẾCH CƠ BẢN ẢNH 10

 

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC BƠI NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CÁCH ĐỂ NỔI NGƯỜI TRÊN MẶT NƯỚC VÀ BIẾT BƠI NHANH NHẤT

HƯỚNG DẪN HỌC BƠI NHANH NHẤT

HỌC BƠI ẾCH CƠ BẢN ẢNH 11

 

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC BƠI NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CÁCH ĐỂ NỔI NGƯỜI TRÊN MẶT NƯỚC VÀ BIẾT BƠI NHANH NHẤT

HƯỚNG DẪN HỌC BƠI NHANH NHẤT

HỌC BƠI ẾCH CƠ BẢN ẢNH 12

 

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC BƠI NHANH NHẤT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

XEM HƯỚNG DẦN BƠI CHUYÊN NGHIỆP TẠI CÁC ĐƯỜNG LINH NÀY

https://www.youtube.com/watch?v=l7WB6evRQ00

https://www.youtube.com/watch?v=6U01nZtayTQ&t=97s

https://www.youtube.com/watch?v=d1s4bsqhJCM&t=196s

https://www.youtube.com/watch?v=L5DpKWI3yfI

https://www.youtube.com/watch?v=XWgLBB5p1wg&t=143s

https://www.youtube.com/watch?v=OpXdPKNbUHg&t=203s

Ngocdat.guitar cảm ơn các bạn

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0968332025