Lời Bài Hát Hành Khúc Đoàn Đặc Công Nước 5

Ngày đăng: 05-06-2020 19:42:46

Hành Khúc Đoàn Đặc Công Nước 5

 

 

Lời Bài Hát Hành Khúc Đoàn Đặc Công Nước 5

Hành Khúc Đoàn Đặc Công Nước 5

Lời bài hát: Hành Khúc Đoàn Đặc Công 5

Chúng tôi hát với từng con sóng - Bài ca gìn giữ quê nhà.

Dù đại dương bao la hay miền sông nước mênh mông

Có chúng tôi người chiến sỹ đặc công.

Chúng tôi hát với từng con sóng - Bài ca truyền thống anh hùng.

Cần Giờ, Hàm Luông lưu danh, Nhà Bè rực lửa chiến công.

Thắp sáng niềm tin làm hành trang lên đường.

Hát vang khúc quân ca Đoàn 5. Những Yết Kiêu thế hệ hôm nay.

Giữa phong ba vẫy vùng chí trai. Lời Bác dạy trong tim vẫn nhớ.

Mưu trí táo bạo, đã đánh là chiến thắng.

Hát vang khúc quân ca Đoàn 5. Quyết đánh tan quân thù xâm lăng.

Giữ mãi xanh biển trời dấu yêu. Dù gian khổ hy sinh vững bước.

Truyền thống sáng ngời, chiến sỹ Đặc công Việt Nam

Truyền thống sáng ngời, chiến sỹ Đặc công Việt Nam

Truyền thống sáng ngời, chiến sỹ Đặc công Đoàn 5

Lời Bài Hát Hành Khúc Đoàn Đặc Công Nước 5

Hành Khúc Đoàn Đặc Công Nước 5

Ảnh: 1

 

Lời Bài Hát Hành Khúc Đoàn Đặc Công Nước 5

Hành Khúc Đoàn Đặc Công Nước 5

Ảnh: 2

 

Lời Bài Hát Hành Khúc Đoàn Đặc Công Nước 5

Hành Khúc Đoàn Đặc Công Nước 5

Ảnh: 3

 

Lời Bài Hát Hành Khúc Đoàn Đặc Công Nước 5

Hành Khúc Đoàn Đặc Công Nước 5

Ảnh: 4

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0968332025