Lời bài hát Lời quê

Ngày đăng: 18-01-2021 14:54:43

bài ru cái cò cái vạc cái nông

Lời bài hát Lời quê

Cái cò, cái vạc cái nông

Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò

Không, không tôi đứng trên bờ,

Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi.

Cái cò, cái vạc, cái nông

Nắng mưa dầm trong ruộng bờ

Không hề làm đau cây lúa

Sao ngươi nỡ đổ cho tôi.

Cái cò, cái vạc, cái nông

Kiếm tìm từ trong rơm rạ

Gom lời chát mặn đắng cay

Thành câu ca dao ru đời.

Ru gì giữa cõi thinh không

Ru gì thêm nỗi trông mong

Ru lời thân cò quãng vắng

Đâu rồi những ngày hoang sơ

Tiễn cùng với người ở lại

Hạc theo trăng đến cùng mây.

Ru gì giữa cõi thinh không

Ru gì thêm nỗi trông mong

Ru đặng sâu vào nỗi nhớ

Quê nghèo đâu nở như vôi

Duyên tình đất trời không cạn

Để ca dao mãi cùng người.

Lời bài hát: Cái Cò Cái Vạc Cái NôngNhạc sĩ: Hùng Lân

Cái cò cái vạc cái nông

Sao mày….. lúa nhà ông hỡi cò.

Không, không, tôi đứng trên bờ,

Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi.

Chẳng tin thì ông đi đối,

Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.

Con cò mà đi ăn đêm

Con cò mà đi ăn đêm,

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

Ông ơi, ông vớt tôi nao,

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.

Có xáo thì xáo nước trong,

Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con.

bài ru cái cò cái vạc cái nông, ý nghĩa bài ca dao cái cò cái vạc cái nông, bài hát ru cái cò cái vạc cái nông, Lời bài hát Lời quê

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0968332025