Sao nhập ngũ tổng hợp quyền võ đặc công

Ngày đăng: 31-01-2021 10:45:36

35 thế liên quyền,35 thế võ võ đặc công

ĐỘNG TÁC CHUẨN BỊ

Đang ở tư thế đứng nghiêm. Làm động tác nhảy đệm chân phải dưới, Chân trái trên  hai chân,  chùng cách nhau 25 cm, 3/4 trọng lượng rơi trên chân phải, khuỷu tay phải đưa ra phái sau, cao hơn vai 5 cm, bàn tay mở, khuỷu tay trái đưa về trước thấp hơn tầm vai 10 cm, bàn tay đưa về phía trước ngực, úp lên nắm tay phải, mặt đánh nghiêng về trái, mắt nhìn thẳng.

Kết thúc động tác chuẩn bị

Động tác 1

Hai chân nhảy khỏi mặt đất. Hai bàn chân gần song song cách nhau khoảng 60 cm, hai đầu gối chùng vuông góc, mông hạ thấp. Trọng lượng rơi đề trên hai chân, Hai tay nắm ngửa thu về sườn, thân người thẳng tự nhiên, mắt nhìn thẳng.

Kết thúc động tác 1

Đông tác 2

Tay phải đấm xoáy ra phía trước ngang tầm ngực rồi thu về vị trí cũ, tiếp tục tay trái đấm xoáy về phía trước ngang tàm ngực rồi thu về sườn mắt nhìn thẳng.

Kết thúc động tác 2

Đông tác 3

Rê chân trái lại gần chân phải và rê thẳng hướng ra trước, cách chân phải 80 cm, đầu gối trái chùng vuông góc, chân phải và thân người thẳng tự nhiên, 2/3 trọng lượng rơi lên chân trái. Kết hợp trong lúc chuyển chân, tay trái gạt qua đầu một vòng rồi thu về ngang sườn, tay phải nắm đấm xoáy thẳng hướng ra phía trước, ngang tầm ngực, mắt nhìn theo tay đấ

Kết thúc động tác 3

 

Động táy 4

Rê chân phải lên gần chân trái và rê ngang sang bên phải, cách chân trái khoảng 100 cm, đầu gối chân phải vuông góc, chân trái và thân người thẳng tự nhiên, 2/3 trọng lượng thân người rơi trên chân phải. Kết hợp lúc chuyển chân, nắm tay phải thu về đuôi mắt phải, tay trái đưa che hạ bộ, bàn tay úp vuông góc với cẳng tay, cách ha bộ 10 – 15 cm. Mặt đánh về trái, mắt nhìn thẳng

Kết thúc động tác 4

Động tác 5

Chân trái thu về cách chân phải khoảng 25 cm, got chân kiễng, mũi bàn chân chạm đất, hai chân chùng tự nhiên, ¾ trọng lượng rơi trên chân phải, kết hợp lúc chuyển chân, bàn tay trái nắm lại, gạt một vòng qua sườn trái rồi thu về sườn,  Bàn tay phải mở tự nhiên, đưa ra thư Thân người thẳng

Kết thúc động tác 5

Động tác 6

Đang  thế trảo mã nhảy đá song phi, chân trái  đá trước chân phải đá sau, khi hai chân xuống đất hai bàn chân cách nhau 80 cm, chân phải chùng vuông góc, chân trái và thân người thẳng tự nhiên, 2/3 trọng lượng thân người rơi trên chân phải, hai bàn tay nắm đấu găm phía trước ngang đầu gối phải Mắt nhìn theo tay đấm.

Kết thúc động tác 6

Động tác 7

Chân trái bước lên ngang với chân phải, chân phải co lên đùi vuông góc với thân người, cạnh bàn chân phải nghiêng xuống dưới, toàn bộ trọng lượng rởi lên chân trái, tay phải dươi tay trái trên thành thế Kim kê độc lập.

Kết thúc động tác 7

Động tác 8

Hai tay vẫn giữ nguyên, dùng cạnh bàn chân phải đạp xuống đất, ngang với chan trái, cách chân trái 35 cm, chân trái chùng, người hơi nghiêng sang trái, mắt nhìn theo chân phải.

Kết thúc động tác 8

Động tác 9

Hai mũi bàn chân làm trụ, xoay người 1800 ngượi chiều kim đồng hồ, khoeo châm trái quỵăc vào đồi gối phải, kết hợp lúc xoay người hai bàn tay mở úp tự nhiên, chém môt lúc ra hai bên, ngang tầm sườn, rồi hai tay thu về để chéo, tay phải ở ngoài tay trái, cạnh bàn thay hướng ra ngoài, thân người thẳng tự nhiên, mắt nhìn thẳng thành thế Mai huê

Kết thúc động tác 9

Động tác 10

Chân trái làm trụ, người đứng lên, bước chân phải thẳng về trước cách chân trái 35 cm, đồng thời chân trái nhảy đệm giẫm gót một lần bước về trước cách chan phải khoảng 70 cm, đầu gối trái chùng tự nhiên, chân phải và người thẳng, tay phải gạt ngang từ dưới lên, nắm tay ngang tầm trán, tay trái gạt một đường từ trên xuống qua sườn trái đưa thẳng ra sau, bàn tay nắm ngửa, thân người thẳng tự nhiên, mắt nhìn thẳng thành thế Phượng hoàng phơi thân

Kết thúc động tác 10

Động tác 11

Mũi bàn chân trái làm tru, gót chân xoay 900 về phía phải, chân thẳng tự nhiên, đồng thời nhấc chân phải lên khỏi mặt đất, đầu gối vuông góc với thân người thẳng hướng về phía trước, cạnh bàn chân thẳng Hai tay  đưa ngang từ dưới lên trên phía trước ngực. Tay phải nắm, tai trái mở dựng đứng gần vuông góc Bụng hóp, ngực ưỡn, mắt nhìn thẳng.

Kết thúc động tác 11

Động tác 12

Chân trái làm trụ, chân phải bước ngang về phía phải, bàn chân phải cách chân trái 100 cm, đầu gối chùng vuông góc chân trái và thân người thẳng tự nhiên 2/4 trọng lượng thân người rơi trên trên phải. Cùng lúc, tay trái bàn tay mở tự nhiên đưa từ trên xuống ngang ngưc phải, bàn tay dựng đứng, tay phải thủ ngang đuôi mắt phải. Mặt hơi đánh về trái, mắt nhìn thẳng.

Kết thúc động tác 12

Động tác 13

Dùng mũi hai bàn chân làm trụ, bàn chân xoay 900 về phải, chân trái vuông góc chân phải thẳng, 2/4 trọng lượng rơi lên chân trái. Thân người thẳng tự nhiên, quay về hướng chân trái, kết hợp lúc xoay chân. Tay phải gạt một vòng qua đầu rồi thu về  sườn, bàn tay nắm ngửa. Tay phải đấm xoáy từ trong ra ngoài ngang tầm vai về phía phải, thân người thẳng tự nhiên, mặt đánh về phải mắt nhìn thẳng

Kết thúc động tác 13

Động tác 14

Hai mũi bàn chan làm trụ, quay hai gót chân 900 về trái, chân phải chùng vuông góc, chân trái thẩng tự nhiên, 2/3 trọng lượng rơi trên chân phải, thân người quay về hướng chân phải, kết hợp lúc xoay chân, tay phải gạt một vòng qua đầu rồi thu về sừon, bàn tay nằm ngửa. Tay trái đấm xoáy từ trong ra ngoài ngang tầm vai về hướng trái, mặt đánh về trái, mắt nhìn thẳng.

Kết thúc động tác 14

Động tác 15

Mũi bàn chân phải làm trụ, bước bàn chân trái lên phía trước cách chân phải

                       

25 cm, mũi bàn chân làm trụ quay gót 450  về phia trái, hai chân chùng, 3/4 trọng lượng rơi trên chân phải. Kết hợp lúc chuyển chân. Hai bàn tay nắm gần vào nhau hai cánh tay song song đấm thốc lên ngang tầm mặt, song chân trái bước lên trên cách chân phải 80 cm, đầu gối chùng vuông góc, chân trái thẳng tự nhiên, tiêpa tục hai thay cuộn vào từ trên xuống dưới vào trong ngực đấm thẳng ra cùng môt lúc ngang tầm vai, hai tay vẫn song song, người thẳng tự nhiên, mắt nhìn theo tay đấm

Kết thúc động tác 15

Động tác 16

Tay phải rút về nắm ngửa, ngang sườn phải. tay trái rút về bàn tay mở tự nhiên che trước ngực, chân trá làm trụ, chân phải đá thẳng ra hướng trước ngang tầm ngực, mũi bàn chan thẳng, khi bàn chân phải chạm xuống đất dùng hai mũi bàn chân làm trụ xoay gót 900  sang phải, thân nghười quay theo, chân trái rýt về gần chân phải, cách chân phải 25 cm. Hai chân chùng, 3/ 4 trọng lượng rơi trên chân phải. Thân người thẳng tự nhiên, kết hợp lúc chuyển chân tay trái nắm lại gạt một vòng qua đầu từ trên xuống qua sườn trái rồi thu về sườn bàn tay nắm ngửa.  tay phải mở gạt qua hố nách trái rồi đưa về ngang ngực  phải, lòng bàn tay hướng ra ngoài, bàn tay cách ngực 20 cm, mặt đánh về trái, mắt nhìn thẳng.

Kết thúc động tác 16

Động tác 17

Bàn chân trái đặt xuống đất, mũi bàn chân làm trụ quay gót chân 1800 sang phải, chân trái làm trụ, bước chân phải thẳng hướng về phía trước cách chân trái 100cm, đầu gố chùng vuông góc, 2/ 3 trọng lượng rơi trên chân phải, chân trái và thân người thẳng tự nhiên. Bàn tay trái mở tự nhiên gat qua mặt, rồi nằm úp lên nắm tay phải. Dùng khuỷu tay phải đánh tư phải qua trái về hướng trước ngang tầm vai, mắt nhìn theo tay đám

Kết thúc động tác 17

                       

Động tác 18

Hai mũi bàn chân làm trụ xoay gót chân 1800 sang trái, chân phải làm trụ, chân trái bước lên thẳng hướng cách chân phải 100cm đần gối chùng vuông góc, chân phải và thân người thẳng  tự  nhiên, 2/3 trọng lượng rơi trên chân trái, tay phải gạt qua đầu rồi thu về sườn, nắm tay ngửa, tay trái đấm xoáy ra phía trước ngang tầm vai, mắt nhìn theo tay đấm

Kết thúc động tác 18

Động tác 19

Hai mũi bàn chân làm trụ xoay gót chân sang trái 900, chân phải đầu gối chùng vuông góc, chân trái thẳng tự nhiên, tay trái bàn tay mở gạt từ  trái qua ph ải r ồi thu về  cách sườn phải 20 cm. Tiếp tục bước chân trái lên trước 30 cm, chấn phải bước lên trước chân trái 25 cm, gót chân kiễng, mũi bàn chân chạm đất, hai chân chùng,3/4 trọng lượng rơi trên bàn chân trái. Thân người thẳng tự nhiên, bàn tay phải nắm gạt từ trái qua phải, cẳng tay dựng đứng trước mặt, Mặt đánh về trái, mắt nhìn thẳng

Kết thúc động tác 19

Động tác 20

Mũi bàn chân phải làm trụ xoay người 180 thuận chiều kim đồng hồ, kết hợp chân trái bước lên thẳng hướng, gót chân kiễng mũi bàn chân chạm đất, cách chân phải 25 cm, hai chân chùng, 3/ 4 trọng lượng rơi lên chân phải, thân người thẳng tự nhiên. Tay phải rút về ngang sườn phải, bàn tay nằm ngửa, tay trái đưa  lên , cẳng tay dựng đứng, bàn tay mở tự nhiên, cạnh tay hướng ra ngo ài. Mặt đánh về trái, mắt nhìn thẳng.

Kết thúc động tác 20

 

Đ ộng t ác 21

Mũi bàn chân phải làm tru, xoay gót 300  sang trái. chân phải làm trụ, chân trái bước ngang sang trái cách chân phải 60cm. Hai chân chùng vuông góc, mông hạ thấp. trọng lượng rơi đều trên hai chân, thân người thẳng tự nhiên. Bàn tay                

trái nắm thu về sườn rồi phóng quả đấm ngang bằng vai về phía trái. Mặt đánh v ề trái, mắt nhìn theo tay đấm.

Kết thúc động tác 21

Động t ác 22

Tay trái co về chân trái bước qua phía trước chân phải về bên phải, cách bàn chân phải 40 cm. Bước tiếp chân phải về phía phải, cách chân trái 35 cm, hai chân chùng tự nhiên, hai tay vẫn giữ nguyên, mắt nhìn theo tay trái.

Kết thúc động tác 22

Động tác 23

Chân phải làm trụ, đá chân trái lên thẳng hướng ngang tầm mặt, xoay trở về vj chí ban đầu, thân người thẳng tự nhiên, mặt đánh về trái, mắt nhìn thẳng

Kết thúc động tác 23

Động tác 24

Mũi bàn chân trái làm trụ, xoay gót chân trái sang phải 900, chân phải bước thẳng hướng về phía trước cách chân trái 80cm. Đầu gối chùng vuông góc, chân trái và thân người thẳng tư nhiên. Tay phải đám xoáy từ trong ra ngoài thẳng hướng, ngang tầm vai. Mắt nhìn theo tay đấm

Kết thúc động tác 24

Động tác 25

Chân trái làm trụ. Thu chân trái về phía trước chân phải, sang phía trái cách chân trái 50 cm, hai chân chùng , mông hạ thấp , khoeo chân phải quặp vào đầu gối chân trái , hai bàn tay thu về phía trước ngực , rồi tay phải chém thẳng về phía sườn phải cạnh bàn tay hướng ra ngòa . bàn tay trái mở che gần hố nách phải . mắt nhìn theo tay phải.

Kết thúc động tác 25

Động tác 26

Hai mũi bàn chân làm trụ quay người 1800 sang trái , chân trái đầu gối chùng vuông góc, chân phải và thân người thẳng tự nhiên 2/3 trọng lượng rơi trên chân trái , hai bàn tay nắm gần vào nhau , cánh tay khép vào người , khuỷu tay vuông góc , cẳng tay song song với nhau . hai tay đấm từ dưới ngang sườn phải nghiêng về bên trái ngang tầm vai trái mặt đánh về trái , mắt nhìn theo hướng đấm .

Kết thúc động tác 26

Động tác 27

Tay phải thu về thủ ở sườn, bàn tay nắm ngửa . tay trái bàn tay mở tự nhiên che trước ngực . người nghiêng về sau chân phải chùng vuông góc , chân trái thẳng tự nhiên . tiếp tục tung người lên , chân trái đá trước chân phải đá sau chân rơi xuống đất cách nhau 100 cm , chân phải ở phía trước , chân trái ở phía sau . chân phải chùng xuống vuông góc , 2/3 trọng lượng rơi trên chân phải , chân trái thẳng tự nhiên , thân người hơi vặn về trái . tay trái ở trong bàn tay mở che hố nách phải , tay phải ở ngoài bàn tay nắm che hạ bộ . mắt nghiêng về phải , mắt nhìn thẳng .

Kết thúc động tác 27

Động tác 28

Tay phải nắm dùng mu bàn tay đánh từ dưới lên thẳng ra hướng trước.ngang tầm thắt lưng.mắt nhìn theo ty đấm,người thẳng tư nhiên.

Kết thúc động tác 28

Đông tác 29

Chân trái làm trụ,rút trân phả về cách trân trái 25cm,hai trân chùng.chân phải mũi bàn trân chạm đất.thân người thẳng tự nhiên.tay phải đưa một vòng từ trong ra ngoài cẳng tay dựng đứng.bàn tay mở tự nhiên cánh tay hướng ra ngòa, tay trá bàn tay mở tự nhiên đưa một vòng từ trên xuống phía trước phòng thủ mắt nhìn thẳng.

Kết thúc động tác 29

Động tác 30.

Hai tay rút về ngang sườn,chân phải đặt  gót xuống làm trụ, đồng thời hai trân tung lên thân người xoay 180 theo chiều kim đồng hồ.khi hai chân tram đất,hai bàn chân gần xong xong,cách nhau 60cm.mông ha thấp,đầu gối vuông góc trọng lượng rơi hai chân,thân ngườ thẳng tự nhiên.hai tay nắm úp đấm xuống hạ bộ cách mặt dất 20cm.hai tay cách nhau 5cm.mắt nhìn xuống hai tay đấm

Kết thúc động tác 30

Động tác 31.

Người đứng nhổm dậy chân trái đưa trước,chân phải về phía phải cách chân trái 50cm,cánh tay phải sát xườn bàn tay mở úp che phía trước bụng, bàn tay phải nắm ngửa , thu về gần sườn phải , đồng thời hai chân nhảy lên . người nghiên về phải . chân phải đưa về phải khi hai chân chạm đất , chân phải chùng vuông góc , hai chân cách nhau 100cm , chân trái và thân người thẳng tự nhiên . tay phải thủ ngang đuôi mắt phải , tay trái cánh tay úp nằm dọc trên đùi trái , mặt nghiêng về trái , mắt nhìn thẳng .

Kết thúc động tác 31

Động tác 32

Chân phải đưa sau chân trái khoảng 40cm . hai chân chùng , mông hạ thấp , đầu gối chân phải nằm sau khoeo chân trái (mai huê ) thân người thẳng tự nhiên . hai tay đưa từ trên xuống , hai bàn tay mở úp gần vuông góc với cẳng tay , cách mặt đất 20cm mắt nhìn theo tay ,

Kết thúc động tác 32

Động tác 33

Hai tay vòng sang trái lên đầu , hai mũi bàn chân làm trụ xoay người 1800 theo chiều kim đồng hồ . hai chân chùng , mũi bàn chân phải chạm đất . tay trái khuỷu tay trên tầm vai 5cm , bàn tay nằm ngang đuôi mắt trái , tay phải cánh tay thẳng , bàn tay nắm , mu bàn tay ngoài che hạ bộ , thân người thẳng tự nhiên , ¾ trọng lượng rơi trên chân trái , mặt đánh về phải , mắt nhìn thẳng .\

Kết thúc động tác 33

Động tác 34

Tung người lên chân phải đá trước chân trái đá sau , ngang tầm mắt ( song phi ) khi hai chân chạm đất , chân trái ở trước chùng vuông góc , chân phải và thân người thẳng tự nhiên hai bàn chân cách nhau 100cm , 2/3 trọng lượng rơi trên chân trái , kết hợp đấm xoáy ra hướng trước rồi thu về sườn \ bàn tay trái nắm ngửa , bàn tay phải nắm đấm xoáy ra hướng trước ngang tầm vai . mắt nhìn theo tay đấm .\

Kết thúc động tác 34

Động tác 35

Tay trái đưa ra, tay phải đưa vào gặp nhau phía trước bụng , hai bàn tay mở tự nhiên . mu bàn tay giáp nhau cuộn từ dưới bụng lên ngực thành một vòng tròn rồi hai bàn tay nắm ngửa thu về sườn chân trái đưa về ngang chân phải . hai bàn chân song giáp nhau . người thẳng bụng hóp , ngực nở , mắt nhìn thẳng .

Kết thúc động tác 35

Khi có khẩu lệnh : “ thôi “ thì hai bàn tay hạ xuống . hai mũi bàn chân mở ra hình chữ V thành thế đứng nghiêm .

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0968332025