Tình Anh Bản Cover Hay Ngocdat.guitar

Ngày đăng: 25-07-2020 16:40:03

Lời Bài Hát Tình Anh Của Đình Dũng

Tình anh bản cover hay ngocdat.guitar

Lời bài hát tình anh của đình dũng

Lời bài hát tình anh của Đình Dũng mới ra mắt

 Thuyền xa sông

thuyền tìm ra biển lớn

Theo tiếng gọi

ngàn con sóng khơi xa

Thuyền có hay

sông lặng lòng yên ả

Vẫn đợi thuyền

nhớ bến sẽ quay về

Ngày anh đi

để mình em đứng đó

anh có hay

lòng em mãi thương anh

Đừng cách xa

cho mi buồn đẫm lệ

Rơi vì người

đi mãi không về…

Có phải anh

là con thuyền nhỏ kia

Bỏ mặc em

dòng sông trôi buồn bã

Có phải anh

vội quên đi tất cả

Ngày sông thuyền

thủy chung một bến đò

Anh biết chăng

ngoài khơi xa bão táp

Có biết bao con

thuyền phải lênh đênh

Về bên em

không ồn ào sóng cả

Chỉ hiền hòa

yên ả nặng tình em..

Thuyền xa sông

thuyền tìm ra biển lớn

Theo tiếng gọi

ngàn con sóng khơi xa

Thuyền có hay

sông lặng lòng yên ả

Vẫn đợi thuyền

nhớ bến sẽ quay về

Ngày anh đi

để mình em đứng đó

Anh có hay

lòng em mãi thương anh

Đừng cách xa

cho mi buồn đẫm lệ

Rơi vì người

đi mãi không về

Có phải anh

là con thuyền nhỏ kia

Bỏ mặc em

dòng sông trôi buồn bã

Có phải anh

vội quên đi tất cả

Ngày sông thuyền

thủy chung một bến đò

Anh biết chăng

ngoài khơi xa bão táp

Có biết bao con

thuyền phải lênh đênh

Về bên em

không ồn ào sóng cả

Chỉ hiền hòa

yên ả nặng tình em

Có phải anh

là con thuyền nhỏ kia

Bỏ mặc em

dòng sông trôi buồn bã

Có phải anh

vội quên đi tất cả

Ngày sông thuyền

thủy chung một bến đò

em biết chăng

ngoài khơi xa bão táp

Có biết bao con

thuyền phải lênh đênh

Về bên em

không ồn ào sóng cả

Chỉ hiền hòa

yên ả nặng tình em

Về bên em

không ồn ào sóng cả

Chỉ hiền hòa..

yên ả… nặng tình em

Tình anh bản cover hay ngocdat.guitar

Lời bài hát tình anh của đình dung

Ảnh 1:

 

 

Tình anh bản cover hay ngocdat.guitar

Lời bài hát tình anh của đình dung

Ảnh 2:

Tình anh bản cover hay ngocdat.guitar

Lời bài hát tình anh của đình dung

Ảnh 3:

Tình anh bản cover hay ngocdat.guitar

Lời bài hát tình anh của đình dung

Ảnh 4:

Tình anh bản cover hay ngocdat.guitar

Lời bài hát tình anh của đình dung

Ảnh 5:

Tình anh bản cover hay ngocdat.guitar

Lời bài hát tình anh của đình dung

Ảnh 6:

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0968332025